Op al onze producten en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Capitar IT Group van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de KvK te Arnhem onder nummer 52455785 -01052006.