Disclaimer email:

Berichten via e-mail en hun bijlage(n) zijn mogelijk vertrouwelijk en/of beschermd door auteursrechten en altijd uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en deze e-mail en de bijlagen te vernietigen. Capitar is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor of in verband met alle gevolgen en/of schade van de verzending, ontvangst en/of inhoud van deze e-mail. Capitar betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in (de bijlage(n) bij) dit bericht, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor. U dient dan ook zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen.

Disclaimer Website:

De door Capitar verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Capitar kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Capitar en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Capitar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Capitar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Capitar.